RODO

1.Administratorem danych osobowych zbieranych z fotobudki jest jej Organizator, tj. APRIL-MEDIA Łukasz Kowalski z siedzibą w Trąbkach Wielkiech (03-034), przy ulicy Jaworowej 19. Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2.Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku.

3.W sprawach ochrony danych osobowych Organizoator powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: foto@superbudka.pl, tel. 694 110 000).

4.Dane osobowe Uczestników z fotobudki będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu wysyłki zdjęć z fotobudki.

5.Podanie danych osobowych przez Uczestników korzystających z fotobudki ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zrobienia i wysyłki zdjęć. Uczestnicy robiący zdjęcia w fotobudce wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres email) przez Organizatora fotobudki.

6.Dane osobowe Uczestników korzystających z fotobudki będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do realizacji i wysyłki zdjęć.

7.Uczestnikowi korzystającemu z fotobudki przysługuje prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.

9.Dane osobowe Uczestników korzystających z fotobudki nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

10.Uczestnikowi korzystającemu z fotobudki przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach ogólnych.